GOLD rad

GOLD rad: Výrobky najvyššieho kvalitatívneho radu GOLD boli ocenené aj značkou kvality SK, čo potvrdzuje a posilňuje ich konkurencieschopnosť na domácom trhu a zaručuje pre spotrebiteľa že sú vyrábané z domácich surovín, za dodržania deklarovaného technologického postupu, parametrov kvality a bezpečnosti potravín. Tepelne neopracované salámy, fermentované salámy sa dajú skladovať až 40 dní, pričom si uchovajú svoju výnimočnú kvalitu. Sú vhodné na studenú kuchyňu, prípravu nárezov a chlebíkov.

V najvyššej kvalitatívnej rade výrobkov GOLD nájdete:

  1. salámy: Nitran ´77 saláma, Malokarpatská ´77 saláma, Jager saláma, Fantázia, Nirvána, Nostalgia
  2. šunky: Pálfy šunka
  3. klobásy: Sudžuk