Žiadosť o Vernostnú kartu

Účastníkom programu Vernostná karta sa môže stať zákazník, ktorý súhlasí so znením Všeobecných obchodných podmienok (VOP) a ktorý má aspoň 18 rokov.

Žiadosť o vydanie Vernostnej karty je možné vyplniť na ľubovoľnej z maloobchodných predajní Mäsiarstvo u Býka, alebo elektronicky vyplnením formulára pod týmto textom. Po vyplnení formulára Vám zašleme Vernostnú kartu na Vami uvedenú adresu pre doručenie Vernostnej karty.

Registračný formulár online

Pohlavie: *

políčka označené * sú povinné

Spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa je nevyhnutné podl'a Článku 6 odseku 1 písmena b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Eú č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov (d'alej len GDPR). Spracúvanie osobných údajov v rozsahu: dátum narodenia, pohlavie, telefónne číslo a e-mail adresa je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podl'a článku 6 odseku 1 písmena f) GDPR. Ďalšie podrobnosti sú vo Všeobecných obchodných podmienkach.